Uchwała 44.VI.2018 z 5.06. 2018 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych