Uchwała 36.IV.2014 z 07.04.2014 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych