Uchwała 24/IX/12 z 3 09 2012 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych