Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu

                                                 Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd LKJ 'OSTROGA' w Opolu w oparciu o § 25 pkt.1 statutu zwołuje

Nadzwyczajne walne zebranie członków Klubu w siedzibie Klubu w Opolu ul.Wrocławska 172.

Przedmiotem zebrania bedą zmiany w staucie i wybory uzupełniające.

Zebranie zostaje zwołane w dniu 11.04.2019:

-  I termin godz. 17.30

- II termin godz.18.00

Proponowany porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania

2.  Przyjecie porządku zebrania

3.  Wybór przewodniczącego zebrania

4.  Wybór sekretarza zebrania

5.  Wybór komisji uchwał i wniosków

6.  Wybór komisji skrutacyjnej

7.  Wybory uzupełniające do komisji Rewizyjnej

8.  Wybory uzupełniające do komisji Dyscyplinarnej

9.  Wybory delegatów na nadzwyczajny zjazd sprawozdawczo-wyborczy OZJ Opole

10.Przedstawienie proponowanych zmian w staucie LKJ "Ostroga" Opole

11.Dyskusja nad zmianami w statucie

12.Głosowanie nad zmianami w statucie

13.Wolne wnioski

14.Zakonczenie zebrania

Przypominamy czlonkom Klubu że § 55 Stautu stanowi:

"Uchwalenie nowego statutu lub nowelizacja istniejącego wymaga kwalifikowanej wiekszości

2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych mających

głos stanowiący."

W związku z powyzszym prosimy o niezawodne przybycie wszystkich czlonków Klubu.

 

Zarząd LKJ Ostroga Opole

 

25.03.2019