Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

Realizowane projekty 2018

Zapraszamy do zapoznania sie z wykazem zadań, na które LKJ "Ostroga" pozyskał w 2018 r. dofinansowanie.

Lp. Nazwa zadania. Termin realizacji Okres realizacji zadania, nr umowy Instytucja współfinansująca Status Kwota dofinansowania Zakres zadania
1 Jazda konna.  1.03.2018-30.11.2018 Prezydent Miasta Opole   4.000 zł Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2 Letni wypoczynek z końmi i przyrodą.  1.05.2018-30.09.2018 Prezydent Miasta Opole   4.000 zł Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
3. Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody. 14.04.2018 14.03.2018-30.04.2018 Zarząd Województwa Opolskiego   3.000 zł Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej.