Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Realizowane projekty 2018

1000 zł na pokrycie wkładu własnego "Ostrogi" dotyczącego zadania MSiT "Program Klub 2018" od Samorządu Województwa Opolskiego.

Zapraszamy do zapoznania sie z wykazem zadań, na które LKJ "Ostroga" pozyskał w 2018 r. dofinansowanie. Aktualizacja 2.07.2018  Kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł od 1.01.2018 do 2.07.2018 r. wynosi łącznie: 67.000 zł

Lp. Nazwa zadania. Termin realizacji Okres realizacji zadania, nr umowy Instytucja współfinansująca   Kwota dofinansowania Zakres zadania
1 Jazda konna.  1.03.2018-30.11.2018
ROP.526.3.4.2018.
Prezydent Miasta Opole   4.000 zł Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2 Letni wypoczynek z końmi i przyrodą.  1.05.2018-30.09.2018
ROP.526.5.11.2018.
Prezydent Miasta Opole   4.000 zł Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
3. Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody. 14.04.2018 14.03.2018-30.04.2018 Zarząd Województwa Opolskiego   3.000 zł Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
4 Przygotowanie i udział zwodników w zawodach jeździeckich 21.04.2018-18.07.2018 Zarząd Województwa Opolskiego   10.000 zł Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
5 Hipoterapia - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w klubie sportowym 1.06.2018-15.12.2018 Zarząd Województwa Opolskiego. ROPS. Ze środków PEFRON
35.000 zł
w tym kupno konia
 
6 Program KLUB 2018 2.01.2018-15.11.2018 MSiT
10.000 zł w tym kupno siodła
7 Wkład własny na zadanie MSiT "Progrsm Klub 2018" 
Samorząd Województwa Opolskiego
1.000 zł Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a. Konkurs na wkłady własne.