Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

Realizowane projekty 2017

2017

Lp.

Nazwa zadania

Termin imprezy

Okres realizacji zadania, nr umowy

Instytucja współfinansująca 

Status

Kwota dotacji

Zakres zadania

1

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (od 15.03.2017 do 30.11.2017)

 

Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola

 

6.000,00

 

2

Przygoda z końmi i ekologią. Jeździeckie wakacje 2017 –

(1.07-15.09.2017)

CDO.525.15.2017

zawartej w dniu 18.05.2017 r.

Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola   2.000,00

Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. ZADANIE NR 1

Propagowanie stylu życia zgodnego z zasadami ekorozwoju