Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

 

 

 


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Realizowane projekty 2016

2016. Kwota dofinansowania łącznie: 31.120 zł

Lp.

Nazwa zadania

Termin imprezy

Okres realizacji zadania, nr umowy

Instytucja współfinansująca 

Status

Kwota dotacji

Zakres zadania

1

Pozalekcyjne zajęcia jazdy konnej w LKJ „Ostroga” Opole w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (od 13.03.2015 do 15.12.2015)

U. nr RB/444/2016

Urząd Miasta Opola. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

 

10.000,00

Sport / Zad. 1  „Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2016 r.”

2

Ekologiczne Wakacje w siodle –

(27.06-26.08.2016)

CDO-ROP.526.5.3.2016

zawartej w dniu 5.04.2016 r

Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola   7.000,00

Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. ZADANIE NR 1

Propagowanie stylu życia zgodnego z zasadami ekorozwoju

3

Zajęcia plastyczne i sportowe dla jeźdźców CDO-ROP.526.1.17.2016 z dnia 8.06.2016 Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola   4.120,00 Z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zad. 1. Organizacja wypoczynku o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym... 
4 Program "Klub" 2016 II nabór U. nr 2016/1967,5153/Sub.D/DS-KLUB/16/MK zawarta dnia 14.11.2016 MSiT   10.000,00 dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży