Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

 

 

 


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Realizowane projekty 2015

2015. Kwota dofinansowania łącznie: 26.000 zł

Lp.

Nazwa zadania

Termin imprezy

Okres realizacji zadania, nr umowy

Instytucja współfinansująca 

Status

Kwota dotacji

Zakres zadania

1

Finał Halowego Pucharu Opolszczyzny w Skokach przez Przeszkody 21-22.03.2015

 od podpisania umowy do 15 kwietnia  2015 U. RB/305/2015 z dnia 13.03.2015

Urząd Miasta Opola. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki zrealizowane 4.000,00 Sport / Zad. 2 Organizacja Imprez Sportowych i Sportowo-rekreacyjnych na terenie Opola o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym w I półroczu 2015 r.

2

Pozalekcyjne zajęcia jazdy konnej w LKJ „Ostroga” Opole w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (od 13.03.2015 do 15.12.2015)

termin realizacji od 15.12.2015  U. RB/306/2015 z dnia 13.03.2015

Urząd Miasta Opola. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

zrealizowane

10.000,00

Sport / Zad. 1 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3

Zajęcia plastyczne i sportowe dla jeźdźców – z dala od alkoholu. (2 ostatnie tygodnie wakacji)

termin realizacji od 1 maja do 30.09.2015

BOP.5265.1.7.2015

 

Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola. zrealizowane 3.000,00 Z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 r. ZADANIE 2. Promowanieabstynencji, zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania czasu ...
4

Wakacje w siodle – w zgodzie z ekologią

(29.06-29.08.2015)

  Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola zrealizowane 6.000,00

Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. ZADANIE NR 1

Propagowanie stylu życia zgodnego z zasadami ekorozwoju

5

HZRiT Świątecfzne 20.12.2015 RZJ 3000 RB/1108/2015

Wydział Sportu

Urzędu Miasta

  3.000,00 zrealizowano