Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

Walne zebranie sprawozdawcze LKJ "Ostroga" Opole, 14.06.2012 r. Zawiadomienie.

Materiały dotyczące zebrania sprawozdawczego za rok 2011 dostępne są do wglądu od 1.06.2012 w biurze Klubu (u Pani Eli) w godzinach urzędowania (wtorki, piątki, godz. 12-18).

Z A W I A D O M I E N I E

 

                       Informujemy, że Zebranie Sprawozdawcze członków LKJ Ostroga Opole odbędzie się w dniu 14.06.2012 w siedzibie Klubu w Opolu ul. Wrocławska 172 na I piętrze.

Termin godz. 17.00  Drugi termin 17.30

Porządek zebrania:

  1. Uchwalenie porządku.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Sprawozdanie z działalności  Zarządu za rok 2011.
  5. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji.
  8. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia bilansu i udzielenia absolutorium dla Zarządu.
  9. Sprawy ogólne.
  10. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

Zarząd  LKJ Ostroga Opole

Opole 21.05.2012