Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Walne zebranie sprawozdawcze LKJ "Ostroga" Opole, 14.06.2012 r. Zawiadomienie.

Materiały dotyczące zebrania sprawozdawczego za rok 2011 dostępne są do wglądu od 1.06.2012 w biurze Klubu (u Pani Eli) w godzinach urzędowania (wtorki, piątki, godz. 12-18).

Z A W I A D O M I E N I E

 

                       Informujemy, że Zebranie Sprawozdawcze członków LKJ Ostroga Opole odbędzie się w dniu 14.06.2012 w siedzibie Klubu w Opolu ul. Wrocławska 172 na I piętrze.

Termin godz. 17.00  Drugi termin 17.30

Porządek zebrania:

  1. Uchwalenie porządku.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Sprawozdanie z działalności  Zarządu za rok 2011.
  5. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji.
  8. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia bilansu i udzielenia absolutorium dla Zarządu.
  9. Sprawy ogólne.
  10. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

Zarząd  LKJ Ostroga Opole

Opole 21.05.2012