Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

 

Harmonogram jazd 2016

Harmonogram jazd 2017, telefony do instruktorów.

  1. Oprowadzanie na kucykach lub dużych koniach możliwe jest po jazach rekreacyjnych umieszczonych w harmonogramie jazd pod warunkiem wcześniejszego (z jednodniowym wyprzedzeniem) umówienia sie z instruktorem prowadzącym jazdę w danym dniu.
  2. Dla dzieci z domów dziecka i ze świetlic środowiskowych możliwe są bezpłatne zajęcia po wcześniejszym uzgodnieniu.

Instruktorzy/trenarzy 2015 - licencje

Uwaga: Od I września 2017 do odwołania o godz. 9 rano w środy i piątki w zastępstwie instr. Agnieszki Cieślak zajęcia prowadzi instr. Wanda Budzeń - tel. 502529848