Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001
Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Walne zebranie sprawozdawcze LKJ "Ostroga" za 2010 r., Zmiana terminu na 15.06.2011

Komunikat - zaproszenie.
Materiały dotyczące zebrania sprawozdawczego za rok 2010 dostępne są do wglądu od 16.05.2011 w biurze Klubu w godzinach urzędowania.

Informujemy, że Zebranie Sprawozdawcze członków LKJ Ostroga Opole odbędzie się w dniu 16.06.2011 r 15.06.2011 r. w siedzibie Klubu w Opolu ul. Wrocławska 172 na I piętrze.Termin godz. 17.00  Drugi termin 17.30Porządek zebrania:

1.Uchwalenie porządku

2.Wybór przewodniczącego zebrania

3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

4.Sprawozdanie z działalności  Zarządu za rok 2010

5.Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7.Dyskusja nad sprawozdaniem zarządu i komisji

8.Głosowanie nad wnioskiem komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia bilansu i udzielenia absolutorium dla Zarządu.

9.Sprawy ogólne

10.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zebraniaProsimy o niezawodne przybycie.

Zarząd  LKJ Ostroga Opole                                 Opole 16.05.2011