Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Walne zebranie sprawozdawcze LKJ "Ostroga" 19.06.2009

Komunikat - zaproszenie.
Materiały dotyczące zebrania sprawozdawczego za rok 2008 dostępne są do wglądu od 8.06.2009 w biurze Klubu (u Pani Eli) w godzinach urzędowanie (wtorki, piątki, godz. 12-18).

Informujemy, że Zebranie Sprawozdawcze członków LKJ Ostroga Opole

odbędzie się w dniu 19.06.2009 w siedzibie Klubu w Opolu ul. Wrocławska 172 na I piętrze.

Pierwszy termin - godz. 1700, drugi termin - godz. 1730.

Porządek zebrania:

1.       Uchwalenie porządku zebrania.

2.       Wybór przewodniczącego zebrania.

3.       Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4.       Sprawozdanie z działalności  Zarządu za rok 2008.

5.       Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej.

6.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7.       Dyskusja nad sprawozdaniiami Zarządu i Komisji.

8.       Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia bilansu i absolutorium dla Zarządu.

9.       Uchwalenie zmian w statucie.

10.   Sprawy ogólne.

11.   Podjecie uchwał i przyjecie wniosków Zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Zarząd  LKJ Ostroga Opole