Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Zarządzenie Prezesa LKJ "Ostroga Opole" 1/2007

w sprawie dokumentacji sportowej

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 1/2007

z dn. 10.12.2007 
W oparciu o obowiązujące przepisy art. 29 Ustawy z dnia 29.07.2005 o sporcie kwalifikowanym proszę o przygotowanie wykazu zawodników posiadających licencje, jednocześnie proszę o wyegzekwowanie dostarczenia do Klubu licencji sportowych każdego zawodnika (kserokopia licencji) . Odpowiedzialny Marek Marczak . Termin 20.12.2007 .
Zgodnie z art.45 Ustawy z dnia 29.07.2005  proszę o spowodowanie uzupełnienia brakujących dokumentów w dokumentacji Klubu wszystkich szkoleniowców prowadzących szkolenie na terenie Klubu. 
a) kserokopia legitymacji lub dyplomu instruktora/trenera
b) licencja trenera (od dnia wydania przez PZJ)
Odpowiedzialny Marek Marczak . Termin 20.12.2007

Instruktorzy sportu mogą prowadzić zajęcia z jeźdźcami nie będącymi zawodnikami, ale w grupach, w ramach przygotowania jeźdźców do zdobywania odznak jeździeckich. Instruktorzy muszą opracować program takich zajęć. Jeźdźcy natomiast muszą posiadać badania lekarskie jak zawodnicy, a w przypadku nieletnich zgodę opiekunów prawnych. Odpowiedzialny Marek Marczak .

Proszę o założenie teczek osobowych instruktorów/trenerów, zawierających: 
  1. Dokumentację szkoleniowców (uprawnienia)
  2. Dokumentację szkoleniową prowadzonych przez nich grup szkoleniowych
  • licencje zawodników
  • programy szkoleniowe
  • roczny harmonogram startów w zawodach

Teczki powinny być aktualizowane. Odpowiedzialny Marek Marczak. 

Proszę o założenie ewidencji (zeszytu) treningów i korzystania z ujeżdżalni i zobowiązanie instruktorów/trenerów do prowadzenia go na bieżąco od dnia 1.01.2008.

Podstawowymi dokumentami odzwierciedlającymi pracę szkoleniową prowadzoną w Klubie powinny być: Perspektywiczny i roczny Plan Szkoleniowy Klubu. W związku z powyższym proszę o spowodowanie opracowania takich planów przez szkoleniowców prowadzących zajęcia w Klubie dla swych grup( termin 10.02.2008) i na ich podstawie przygotować roczny plan szkolenia Klubu.
Odpowiedzialny Marek Marczak. Termin1.03. 2008.    

Prezes Zarządu LKJ "Ostroga Opole"
Andrzej Marchewicz