Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Uchwała 16 (1/2008) LKJ "Ostroga Opole"

z dnia 7.01.2008
w sprawie sprzedaży konia o nazwie FILIP stanowiącego własność LKJ „Ostroga Opole”

Uchwała nr 16 (1/2008)

z dnia 7.01.2008
w sprawie sprzedaży konia o nazwie FILIP stanowiącego własność LKJ „Ostroga Opole”

Na podstawie §31 Statutu LKJ „Ostroga” Opole, Zarząd LKJ "Ostroga Opole " uchwala co następuje:


§ 1 Przeznacza się do sprzedaży konia o nazwie FILIP będącego własnością LKJ „Ostroga Opole”

§ 2 Ustala się cenę sprzedaży na kwotę 8000 PLN

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Ludowego Klubu Jeździeckiego „Ostroga Opole” www.ostroga.opole.pl 

Prezes Zarządu LKJ "Ostroga" Opole"
Andrzej Marchewicz

Data: 7.01.2008