Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

Nadzwyczajne Walne Zebranie - 21.01.2008.

Komunikat

W związku z pismem członków Klubu z dnia 27.11.2007, Zarząd LKJ "Ostroga" Opole zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu na dzień 21.01.2008 w siedzibie Klubu przy  ul.Wrocławskiej 172 na I pietrze o godz. 17.00.

Porządek zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego
  2. Przyjęcie porządku zebrania

  3. a) Rozpatrzenie pierwszego wniosku z pisma z dn. 27.11.2007 – skargi na działalność Zarządu
    b) Rozpatrzenie drugiego wniosku z pisma z dnia 27.11.2007 –  sytuacji prawnej Zarządu

  4. Dyskusja
  5. Zakończenie zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Zarząd LKJ "Ostroga" Opole