Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Uchwała 13 (10)/2007 LKJ "Ostroga Opole"

z dnia 19.11.2007
w sprawie uzupełnienia składu Zarządu kadencji 2006-2008 oraz objęcia wakatów

Uchwała nr 13(10)/2007 z dnia 19.11.2007 Zarządu LKJ "Ostroga" Opole
w sprawie uzupełnienia składu Zarządu kadencji 2006-2008 oraz objęcia wakatów


Na podstawie §29 Statutu LKJ „Ostroga” Opole, Zarząd LKJ "Ostroga" Opole uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjąć do swojego składu nowego członka, Janusza Kisielewskiego, który pełnić będzie funkcję Skarbnika Zarządu

§ 2 Powierzyć funkcję Sekretarza, jako dodatkową, członkowi Zarządu ds. Rekreacji, Lidii Twardowskiej-Gajdzie.

§ 3 Powierzyć funkcję Koordynatora ds. Sportu z ramienia Zarządu instruktorowi sportu Markowi Marczakowi.

§ 4 Treść uchwały podlega opublikowaniu na stronie internetowej Ludowego Klubu Jeździeckiego „Ostroga” Opole www.ostroga.opole.pl§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
                                                                                                                        
Zarząd LKJ „Ostroga” Opole                                                                                                                          Prezes Zarządu 

                                                                                                                         Andrzej Marchewicz Data: 19.11.2007                                                                                             Podpis: