Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Uchwała 12 (9)/2007 LKJ "Ostroga Opole"

z dnia 10.09.2007
w sprawie prowadzenia jazd i treningów sportowych na prywatnych koniach na terenie Klubu

UCHWAŁA nr 12(9)/2007 z dnia 10.9.2007 Zarządu LKJ "Ostroga" Opole
w sprawie prowadzenia jazd i treningów sportowych na prywatnych koniach na terenie Klubu.

Na podstawie art. 45 i 46, rozdział 5 uchwały z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym  (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2005 r.) oraz ustaleń Polskiego Związku Jeździeckiego w sprawie licencji trenera obowiązujących od 1.01.2008,  Zarząd LKJ "Ostroga" Opole uchwala, co następuje:§ 1 Osoby - trenerzy/instruktorzy - zainteresowane prowadzeniem jazd i treningów na terenie Klubu, na koniach prywatnych, a w szczególności z zawodnikami zarejestrowanymi w PZJ/OZJ zobowiązane są do:


§ pisemnego zwrócenia się do Zarządu Klubu o zgodę na prowadzenie zajęć

§ złożenia kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji – dyplomu trenera lub legitymacji instruktora sportu w jeździectwie podania aktualnych danych osobowych 


§ 2 Treść uchwały podlega opublikowaniu na stronie internetowej Ludowego Klubu Jeździeckiego „Ostroga” Opole www.ostroga.opole.pl
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą od 15.10.2007§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Klubu

 

Zarząd LKJ „Ostroga” Opole

Prezes Zarządu

Andrzej Marchewicz

 

Data: 10.09.2007                                                                                                  Podpis: