Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Prowadzenie jazd i treningów na terenie Klubu, na koniach prywatnych

Komunikat Zarządu LKJ "Ostroga" Opole 2007 dotyczący trenerów/instruktorów

Osoby - trenerzy/instruktorzy - zainteresowane prowadzeniem jazd i treningów na terenie Klubu, na koniach prywatnych, a w szczególności z zawodnikami zarejestrowanymi w PZJ/OZJ zobowiązane są do:

§ pisemnego zwrócenia się do Zarządu Klubu o zgodę na prowadzenie zajęć

§ złożenia kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji - dyplomu trenera lub legitymacji instruktora sportu w jeździectwie

§ podania aktualnych danych: adres zamieszkania, adres do korespondencji, w tym adres e-mail, telefon (komórkowy, stacjonarny) w terminie do 15 października 2007 r.


Powyższe ustalenia wynikają 
§ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Sporcie Kwalifikowanym (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2005 r.)

Rozdział 5

Licencja trenera i licencja sędziego

Art. 45. Zajęcia w zakresie sportu kwalifikowanego mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, po otrzymaniu licencji trenera, o której mowa w art. 46.

Art. 46. 1. Licencję trenera przyznaje właściwy polski związek sportowy lub, z jego upoważnienia, związek sportowy działający w danej dyscyplinie sportu na wniosek osoby zainteresowanej, po stwierdzeniu, że osoba ta spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
§  z decyzji Polskiego Związku Jeździeckiego wprowadzenia dniem 1 stycznia 2008 roku licencji trenera.  Uchwała 12(9)/2007 z dnia 10.09.2007