Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001
Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Uchwała 11 (8)/2007 LKJ "Ostroga Opole"

z dnia 10.09.2007
w sprawie nowego wzoru Umowy pensjonatu konia oraz Cennika opłat za pensjonat konia i korzystanie z ujeżdżalni.

UCHWAŁA nr 11(8)/2007 z dnia 10.09.2007 Zarządu LKJ "Ostroga" Opole

w sprawie nowego wzoru Umowy pensjonatu konia oraz Cennika opłat za pensjonat konia i korzystanie z ujeżdżalni

.

Zarząd LKJ "Ostroga" Opole uchwala, co następuje:§ 1 Wprowadza się nowy wzór Umowy pensjonatu konia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do Uchwały§ 2 Wprowadza się nowy Cennik opłat za pensjonat konia i korzystanie z ujeżdżalni w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do Uchwały§ 3 Dotychczasowe stawki obowiązują do końca 2007 r. tych właścicieli koni, którzy spełniają następujące warunki:  

a) mają aktualnie podpisaną umowę o pensjonat konia, nie zalegają z płatnościami na dzień 30.09.2007 r. i do  końca września 2007 r. podpiszą nową umowę o pensjonat konia - dotyczy także koni, które "wyjechały na wakacje"
b) wpłaty za październik, listopad, grudzień 2007 r. dokonają do dnia 10 każdego miesiąca - w przeciwnym wypadku obwiązuje nowy cennik§ 4 Pozostałym właścicielom koni umowy zostaną wypowiedziane w terminie do 30 października 2007

§ 5
Powiadomienie o zmianie warunków Umowy pensjonatu konia i zmianie Cennika oraz Wypowiedzenie umowy nastąpi drogą pisemną

§ 6
Tracą moc wcześniejsze ustalenia dotyczące w/w spraw

§ 7 Treść uchwały podlega opublikowaniu na stronie internetowej Ludowego Klubu Jeżdzieckiego „Ostroga” Opole www.ostroga.opole.pl
§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia§ 9 Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Klubu 

 

 

Załączniki do Uchwały: 

  1. Umowy pensjonatu konia – wzór
  2. Cennik opłat za pensjonat konia i korzystanie z ujeżdżalni

Zarząd LKJ „Ostroga” Opole

Prezes Zarządu

Andrzej Marchewicz

 

Data: 10.09.2007                                                                                              Podpis: