Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001
Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Uchwała 10 (7)/2007 LKJ "Ostroga Opole"

z dnia 2.07.2007
w sprawie ustanowienia i zasad używania logo LKJ „Ostroga”.

UCHWAŁA  Nr 10(7)/2007 Zarządu Ludowego Klubu Jeździeckiego „Ostroga” Opole z dnia 2.07.2007

w sprawie ustanowienia i zasad używania logo LKJ „Ostroga”.
Od 1.09.2007 r. Zarząd LKJ „Ostroga” ustanawia wzór logo Klubu i ustala co następuje:

§1 Logo jest własnością LKJ „Ostroga” Opole

§2 Autor pierwowzoru: Zygmunt Drużbicki
Autor zmian w pierwowzorze: Piotr Kasprzyk

§3 Opis logo:

Kompozycja na planie koła o średnicy 12, 5 cm. Ostroga (wg wzoru polskiego kawaleryjskiego) umieszczone na środku tarczy, na dwukołowym żółto-niebieskim tle (barwy Opolszczyzny). Z tyłu tarczy dwie skrzyżowane szable, nad tarczą herb Opola i korona w kolorze żółtym. Całość na białym tle, kontury herbu Opola i korony czarne, kontury ostrogi, tarczy i szabli czarne. Szable i tarcza w kolorze brązu, ostroga – żółta. W dolnej części koła napis: LKJ OSTROGA – OPOLE. Wszystkie elementy logo stanowią całość i nie powinny być wykorzystywane osobno.

§4 Kopiowanie i rozpowszechnianie logo w celach komercyjnych jest zabronione, chyba że zostało uzgodnione z Zarządem LKJ „Ostroga” Opole. Zgoda każdorazowo wymaga formy pisemnej określającej m. in. cel, sposób i okres korzystania z logo.

§5 Logo przekazuje się w używanie w celach nie komercyjnych członkom Ludowego Klubu Jeździeckiego „Ostroga” Opole. Odstępstwa od przyjętego przez Zarząd LKJ „Ostroga” Opole wzoru logo są zabronione, chyba że zostaną uzgodnione z Zarządem. Zgoda każdorazowo wymaga formy pisemnej.

§6 Logo może być używane przez podmioty, których wniosek w przedmiotowej sprawie został przez Zarząd LKJ „Ostroga” Opole rozpatrzony pozytywnie.

§7 Zasady korzystania z logo, określone w niniejszej uchwale, podlegają opublikowaniu na stronie internetowej Ludowego Klubu Jeździeckiego „Ostroga” Opole.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do Uchwały:1.       Wzór logo w krzywych wektorowych – zał. 1
2.       Wzór logo w formie drukowanej - zał. 2
3.       Oświadczenie dot. praw autorskich – zał. 3.
4.       Podziękowanie autorowi adaptacji logo, p. Piotrowi Kasprzykowi (kopia) – zał. 4 


 

Zarząd LKJ „Ostroga” Opole

Prezes Zarządu Andrzej Marchewicz