Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Klubu.

W dniu 14.05.2004 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Klubu.

W dniu 14.05.2004 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Klubu.

W trakcie zebrania Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła bilans i pracę ustępującego Zarządu i wystąpiła do zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi. Zebranie jedngłośnie uchwaliło udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W drugiej części zebrania odbyły się wybory do władz statutowych Klubu. Jednak ze względów formalnych Komisja Wyborcza anulowałą wyniki tych wyborów.

W związku z powyższym nowy termin zebrania ustalono na dzień 18.06.2004.