Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

HZR-B Opole .26.02.2011 V kwalifikacja HPO propozycje

UWAGA ZMIANA TERMINU - Organizator przesuwa termin zawodow o tydzień na 5 marca 2011. Sedzia gł- Jolanta Walawgo-Marczak, delegat WZJ - Barbara Grzegorczyk, czlonkowie komisji sędziowskiej - Małgorzata Skok, Anna Przydatek

zobacz propozycje