Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

 

 

 


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody

LKJ "Ostroga" Opole, 27-28 maja 2006. Propozycje

ZAPROSZENIE - PROPOZYCJE

ZAWODY REGIONALNE

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY


1. ORGANIZATOR : OZJ , LKJ ”Ostroga “ OPOLE www.ostroga.opole.pl


2. MIEJSCE ZAWODÓW : HIPODROM Opole–Bierkowice, ul.Wrocławska 172


3. TERMIN ZAWODÓW : 27-28 MAJA 2006r. (SOBOTA-NIEDZIELA)


4. TERMIN ZGŁOSZEŃ : imiennych ostatecznych : do 23.05.06 FAX 077/4572331 lub elektronicznie (zalecane)

e-mail : biuro.ostroga.opole.pl NA OFICJALNYCH DRUKACH PZJ (zaznaczyć “J” przy juniorze z podaniem rocznika).


5. WARUNKI ZGŁOSZENIA : zgłoszenia muszą wypełniać warunki przewidziane w przepisach PZJ – a więc przesłane FAX muszą być potwierdzone pieczątką Klubu i podpisane przez osoby uprawnione w Klubie do dokonywania zgłoszeń na zawody (z podaniem nr telef. kontaktowego osoby uprawnionej); zgłoszenia przesłane e-mail z podaniem nazwy Klubu i nazwiska osoby uprawnionej w Klubie do dokonywania zgłoszeń będą traktowane jako wypełniające warunki zgłoszenia.


6. UCZESTNICY : WZJ Region III – Opolski, Śląski, Świętokrzyski, Małopolski, Podkarpacki i zaproszeni Goście


7. WARUNKI TECHCZNICZNE : hipodrom i rozprężalnia - podłoże trawiaste.
8. STAJNIA : Opłata za boks 50 zł/zawody, stanowisko 30zł/zawody. Rezerwacja w kolejności zgłoszeń bezpośrednio u Kierownika Klubu Pana Jerzego Mazura (tel. 457-2331 lub 0609/733385) - ilość miejsc ograniczona. Wiata zadaszona – bez ograniczeń.


9. OPŁATY :


* organizacyjna : 30 zł od konia

* startowa : 1% puli nagród w konkursie

9.1. Każda zmiana zapisów w listach startowych w dniu zawodów - opłata dodatkowa w wysokości 10 zł

9.2. Zgłoszenia po terminie zgłoszeń imiennych ostatecznych – nie będą przyjmowane.

9.3. Kaucja za numer startowy konia (zwrotna) – 5 zł

Organizator będzie pobierał kary wg przepisów PZJ.


10. ODPRAWA TECHNICZNA : nie przewiduje się. Dokumenty zawodników i koni należy złożyć w biurze zawodów w dniu przyjazdu. Konie bez numeru startowego nie będą dopuszczone do konkursu przez Komisję Sędziowską. Kolejność startów na listach startowych – ustalana losowo przez obsługę komputerową zawodów.


11. DOKUMENTACJA : zgodnie z Art. 18 Przepisów Ogólnych PZJ ; art. 7 Regulaminu Krajowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody .


12. WARUNKI WETERYNARYJNE : Dokumenty koni potwierdzające badania, szczepienia ochronne należy okazać w biurze zawodów przed ich rozładunkiem. Karta szczepień musi być podpisana przez lek. .wet. nie będącego właścicielem konia, który poświadcza że koń otrzymał wymagane szczepienia przeciw grypie koni tj. szczepienie podstawowe - pierwsze szczepienie (w dniu rozpoczęcia szczepień), drugie szczepienie nie wcześniej niż 21 dnia i nie później niż 92 dnia; szczepienie przypominające – co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia, żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed zamierzonym transportem na zawody. Organizator uwzględni kartę z wpisami szczepień tylko przypominających, jeżeli lek. wet. poprzedzi ten wpis dodatkowym zapisem “kontynuacja”.


13. NAGRODY :13.1. Konkursy Nr 1, 2, 6, 7 - flot’s dla koni, upominki rzeczowe dla zawodników

13.2. Konkursy pozostałe: - flot’s dla koni , nagrody pieniężne dla zawodników - pula nagród 4000 zł

konkurs nr 3: I miejsce - 200zł, II miejsce – 100 zł, III miejsce – 100zł

konkurs nr 4: I miejsce - 250zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100zł

konkurs nr 5: I miejsce - 300zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100zł

konkurs nr 8: I miejsce - 200zł, II miejsce – 100 zł, III miejsce – 100zł

konkurs nr 9: I miejsce - 300zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100zł

konkurs nr 10: I miejsce - 500zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200zł


14. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH :


Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń). Organizator domniema, że zawodnicy uczestniczący w zawodach posiadają stosowne ubezpieczenia wynikające z przepisów szczególnych - ustawa o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.); lub ustawa o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155/2005 poz. 1298). Organizator nie zapewnia zakwaterowania dla uczestników zawodów. Organizator zabezpiecza możliwość odpłatnego korzystania z posiłków i napojów podczas zawodów.


15 . PROGRAM ZAWODÓW : Konkursy (wszystkie otwarte)


sobota 27.05.06r. godz. 10.00

Nr 1 kl. LL - dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1)

Nr 2 kl. L - dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1)

Nr 3 kl. P - dwufazowy (art. 274.5.3.)

Nr 4 kl. N zwykły o wzrastającym stopniu trudności z Jockerem (art.269.5)

Nr 5 kl. N - zwykły (art.238.2.1)

niedziela 28.05.06r.

godz. 9.00

Nr 6 kl. LL - dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1)

Nr 7 kl. L - dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1)

Nr 8 kl. P - zwykły (art.238.2.1.)

godz. 14.00

Nr 9 kl. N - Klasy N zwykły z jedną rozgrywką na tej samej wysokości (art. 238.2.2.)

Nr 10 kl. N - dwufazowy (art. 274.5.3.)

 


Uwaga !

Po dekoracji zwycięzców konkursu Nr 9 – nastąpi dekoracja Zdobywców Halowego Pucharu Opolszczyzny 2005/2006r. w kategorii Juniorów oraz Młodych Jeźdźców i Seniorów.

16. OSOBY OFICJALNE :

   

 1. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej - Anna Młyńczyk Lic. B1

   

   

 2. Sędzia WZJ – Danuta Struk Lic.B1

   

   

 3. Sędzia Członek Komisji Sędziowskiej – Małgorzata Skok Lic. B2.

   

   

 4. Sędzia Członek Komisji Sędziowskiej – Ryszard Jóźwicki Lic. B3

   

   

 5. Sędzia Członek Komisji Sędziowskiej - Halina Kusek Lic. B3

   

   

 6. Gospodarz Toru - Marek Marczak Lic. BGT1

   

   

 7. Lekarz Wet. Barbara Maj

   

   

 8. Lekarz med. Iwona Kraszewski-Godoś

   

   

   

   

 9. Obsługa komputerowa zawodów - Włodzimierz Gajda

   

   

 10. Sędzia–Spiker - Andrzej Cieślak

 11. Dyrektor Zawodów – Lidia Twardowska-Gajda (tel.0607-325-936) e-mail : biuro@ostroga.opole.pl

 12. Kierownik Klubu – Jerzy Mazur (tel. 457-2331 lub 0609/733385)

 


17. ZAWODY ROZGRYWANE W RAMACH ZADANIA DOTOWANEGO PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.


18. PROPOZYCJE ZATWIERDZONE : przez OZJ.


19. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.


Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. PZJ usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.