Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

 

 

 


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Halowe Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody

Okoły, 4 marca 2006 r. Propozycje

PROPOZYCJE

HALOWYCH REGIONALNYCH ZAWODÓW

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

 

1. ORGANIZATOR : Opolski Związek Jeżdziecki, Klub Jeżdziecki Okoły

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW : Kryta Ujeżdżalnia w Okołach

 

3. TERMIN ZAWODÓW : 4 marca 2006 r. Godz. 11.00.

 

4. TERMIN ZGŁOSZEŃ : NA OFICJALNYCH DRUKACH PZJ do dnia 14 lutego 2006 r. – zalecane zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail wlogajda@neostrada.pl lub fax:077/441-50-16.

 

5. WARUNKI ZGŁOSZENIA : zgłoszenia muszą wypełniać warunki przewidziane w przepisach PZJ – a więc przesłane FAX muszą być potwierdzone pieczątką Klubu i podpisane przez osoby uprawnione w Klubie do dokonywania zgłoszeń na zawody (z podaniem nr tel. kontaktowego osoby uprawnionej); zgłoszenia przesłane e-mailem z podaniem nazwy Klubu i nazwiska osoby uprawnionej w Klubie do dokonywania zgłoszeń, będą traktowane jako wypełniające warunki zgłoszenia.

 

6. UCZESTNICY ZAWODÓW : Region III – WZJ-ty - Opolski, Śląski, Świętokrzyski, Małopolski, Podkarpacki i zaproszeni Goście

 

7. WARUNKI TECHCZNICZNE : hala 25 x 60m i rozprężalnia na hali - podłoże piaskowo-trocinowe.

 

8. STAJNIA: Opłata za boks 40 zł/dzień, Rezerwacja w kolejności zgłoszeń bezpośrednio u Pana Remigiusza Chrząszczkiewicza tel.606 795 113. Także w sprawie zakwaterowania osób - ilość miejsc ograniczona.

 

9. OPŁATY: organizacyjna : 30 zł od konia

 

10. ODPRAWA TECHNICZNA : Sobota: 04 marca 2006 r. godz. 10,00

 

11. DOKUMENTACJA : zgodnie z Art. 18 Przepisów Ogólnych PZJ ; art. 7 Regulaminu Krajowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody

 

12. SPRAWY WETERYNARYJNE :

  

Lp

funkcja

Imię i nazwisko

telefon

1.

Powiatowy lekarz wet.

lek.wet. Kazimierz Kopczyński

45-836 Opole
ul. Wrocławska 170
tel (48 77) 4575010 w. 255

2.

Lekarz wet. zawodów

Lek.wet.Jacek Stec

606279660

 

 

 

 

 

Dokumenty koni potwierdzające badania, szczepienia ochronne należy okazać w biurze zawodów przed ich rozładunkiem. Karta szczepień musi być podpisana przez lek. wet. nie będącego właścicielem konia, który poświadcza, że koń otrzymał wymagane szczepienia przeciw grypie koni, tj. szczepienie podstawowe - pierwsze szczepienie (w dniu rozpoczęcia szczepień), drugie szczepienie nie wcześniej, niż 21 dnia i nie później, niż 92 dnia; szczepienie przypominające – co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia, żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed zamierzonym transportem na zawody. Organizator uwzględni kartę z wpisami szczepień tylko przypominających, jeżeli lek. wet. poprzedzi ten wpis dodatkowym zapisem “kontynuacja”.

 

13. NAGRODY : dla koni flot’s ;

 

14. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH : Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń - zaleca natomiast ubezpieczenie ekip od NW, koni od OC .

 

15 . PROGRAM ZAWODÓW :

SOBOTA - 4 lutego, godz. 11.00

Konkursy :

Nr 1. Kuców i małych koni - dokładności bez rozgrywki .

Nr 2. Klasy LL dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1.) otwarty.

Nr 3. Klasy L dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1.) otwarty.

  • Seria A - Juniorów
  • Seria B - Seniorów

Nr 4. Klasy P zwykły (art.238.2.1.) otwarty

Nr 5. Klasy N o wzrastającym stopniu trudności z Jockerem - zwykły (art.269.1.2.5 ) otwarty.

Nr 6. Klasy N zwykły z jedną rogrywką na tej samej wysokości (art. 238.2.2.) otwarty

 

16. OSOBY OFICJALNE :

  1. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej - Anna Młyńczyk
  2. Sędzia WZJ – Lidia Gajda
  3. Sędzia : Jolanta Marczak
  4. Sędzia – Wanda Budzeń
  5. Gospodarz Toru - Marek Marczak
  6. Obsługa komputerowa – Włodzimierz Gajda
  7. Lekarz zawodów – Iwona Kraszewska-Godoś
  8. Sędzia-spiker – Andrzej Cieślak

17. PROPOZYCJE ZATWIERDZONE : przez OZJ

 

18. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

 

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

 

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

 

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

 

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Prezes Zarządu Klubu Jeżdzieckiego Okoły:
Rudiger Wassibauer
Z up. Marek Marczak