Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

 

 

 


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody

Opole, 4-5 czerwca 2005. Propozycje

1. ORGANIZATOR: OZJ , LKJ „Ostroga” OPOLE

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: HIPODROM  Opole–Bierkowice, ul.Wrocławska 172

 

3. TERMIN ZAWODÓW: 4-5 CZERWIEC 2005r. (SOBOTA-NIEDZIELA)

 

4. TERMIN ZGŁOSZEŃ:  imiennych ostatecznych : do 30.05.05 FAX  077/4545-669   lub elektronicznie (zalecane) e-mail : ums_s@op.pl   NA OFICJALNYCH DRUKACH PZJ (zaznaczyć „J” przy juniorze z podaniem rocznika).

 

5. WARUNKI ZGŁOSZENIA:  zgłoszenia muszą wypełniać warunki przewidziane w przepisach PZJ – a więc przesłane FAX muszą być potwierdzone pieczątką Klubu i podpisane przez osoby uprawnione w  Klubie do dokonywania zgłoszeń na zawody (z podaniem nr telef. kontaktowego osoby uprawnionej); zgłoszenia przesłane e-mail z podaniem nazwy Klubu i nazwiska osoby uprawnionej w Klubie do dokonywania zgłoszeń (będą traktowane jako wypełniające warunki zgłoszenia).  

 

5. UCZESTNICY:  WZJ Region III – Opolski, Śląski, Świętokrzyski, Małopolski, Podkarpacki i zaproszeni Goście

 

6. WARUNKI TECHCZNICZNE: hipodrom i rozprężalnia - podłoże trawiaste.

 

7. STAJNIA: Opłata za boks 80zł za całe zawody, stanowisko 60zł za całe zawody, wiata (otwarta – zadaszona)  z możliwością uwiązania konia 30zł za całe zawody. Rezerwacja boksów i stanowisk w kolejności zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona), wiata – bez ograniczeń.

 

8. OPŁATY:      

 • organizacyjna : 30zł od konia za dzień.
 • Każda zmiana zapisów w listach startowych w dniu zawodów - opłata dodatkowa w wysok. 30 zł (nie dotyczy skreśleń)
 • Za zgłoszenia po terminie zgłoszeń imiennych ostatecznych – pobierana będzie podwójna opłata organizacyjna.
 • Kaucja za numer startowy konia (zwrotna) – 5 zł

 

9. ODPRAWA TECHNICZNA: nie przewiduje się. Dokumenty zawodników i koni należy złożyć w biurze zawodów w dniu przyjazdu. Konie bez numeru startowego nie będą dopuszczone do konkursu przez Komisję Sędziowską. Kolejność startów na listach startowych – ustalana losowo przez obsługę komputerową zawodów.

 

10. DOKUMENTACJA, WARUNKI WETERYNARYJNE: zgodnie z Art. 18 Przepisów Ogólnych PZJ ;  art. 7 Regulaminu Krajowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody . Dokumenty koni  potwierdzające badania, szczepienia ochronne należy okazać w biurze zawodów przed ich rozładunkiem.

 

11. NAGRODY: dla koni  flot’s ; dla zawodników : konkurs Nr 1,2,6 i 7 upominki rzeczowe; w pozostałych konkursach nagrody niespodzianki.   

 

12. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH: na koszt i ryzyko uczestników (organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń.

 

13 . PROGRAM ZAWODÓW:

 

sobota 4.06.05 r. godz. 10.00           

 • Konkurs nr 1 kl. LL - dokładn. bez rozgrywki (art.238.1.1)
 • Konkurs nr 2 kl. L - dokładn. bez rozgrywki (art.238.1.1)
 • Konkurs nr 3 kl. P - dwufazowy (art. 274.5.3.)
 • Konkurs nr 4 kl. N - zwykły (art.238.2.1)
 • Konkurs nr 5 kl. N - zwykły z Jockerem (art.269.1;2;4;5)

niedziela 5.06.05r. godz. 10.00         

 • Konkurs nr 6 kl. LL - dokładn. bez rozgrywki (art.238.1.1)
 • Konkurs nr 7 kl. L - dokładn. bez rozgrywki (art.238.1.1)
 • Konkurs nr 8 kl. P - zwykły (art.238.2.1.)
 • Konkurs nr 9 kl. N - dwufazowy (art. 274.5.3.)
 • Konkurs nr 10 kl. N - zwykły (art. 238 .2.2.)
 •  

14. OSOBY OFICJALNE:

 1. Urszula Ledwoń-Kabała (Lic. B1K) - Przewodniczący Komisji Sędziowskiej
 2. Małgorzata Skok (Lic.B2R) - Sędzia WZJ
 3. Andrzej Wróblewski (Lic.B3) )  - Sędzia Członek Komisji  Sędziowskiej
 4. Ryszard Jóźwicki (Lic. B3)  - Sędzia Członek Komisji  Sędziowskiej
 5. Wanda Budzeń (Lic.B3 )  - Sędzia Członek Komisji  Sędziowskiej
 6. Weronika Sosnowska  (Lic. B3) Sędzia praktykant
 7. Agnieszka Storoż (Lic. B3) Sędzia Praktykant
 8. Gospodarz Toru  - Marek Marczak Lic. BGT1
 9. Lekarz Wet.
 10. Dyrektor Zawodów – Stefan Kabała (0601/427688)
 11. Kierownik Klubu - Jerzy Mazur (tel. 457-2331 lub 0609/733385)

15. PROPOZYCJE ZATWIERDZONE: przez OZJ.

 

16. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

 

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

 

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

Prosimy o adresy e-mail Klubów , Kierowników Ekip, Trenerów - na adres  lub ums_s@op.pl lub biuro@ostroga.opole.pl

Opracował :                                                                         

Członek Zarządu d/s  Sportowych                           

Stefan Kabała                                                                         

 

Zatwierdził :

Prezes  Zarządu LKJ „Ostroga”
Andrzej Marchewicz (601/940056)

 

Zobacz wyniki »