Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

 

 

 


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Halowe Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody. Finał Halowego Pucharu Opolszczyzny 2004/2005 (HPO)

LKJ "Ostroga" Opole, 5-6 marca 2005 r. Propozycje

1. ORGANIZATOR: OZJ , LKJ ”Ostroga „ OPOLE   www.ostroga.opole.pl

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Opole–Bierkowice, ul.Wrocławska 172

 

3. TERMIN ZAWODÓW: 5-6 MARCA 2005 (SOBOTA-NIEDZIELA)

 

4. TERMIN ZGŁOSZEŃ: wstępnych do 28.02.05 (telefonicznie bezpośrednio do Dyrektora Zawodów lub fax 077/4545-669  - z podaniem ilości koni i zawodników), imiennych ostatecznych : do 2.03.05 FAX  4545-669   lub elektronicznie (zalecane) e-mail : andy.marchewicz@tece.pl  NA OFICJALNYCH DRUKACH PZJ (zaznaczyć „J” przy zawodniku juniorze z podaniem rocznika). UWAGA ! Można dokonać zgłoszeń ostatecznych w terminie zgłoszeń wstępnych (należy wyraźnie to zaznaczyć) – dla uniknięcia konieczności dokonywania zgłoszeń w dwóch terminach. 

 

5. WARUNKI ZGŁOSZENIA: zgłoszenia muszą wypełniać warunki przewidziane w przepisach PZJ – a więc przesłane FAX muszą być potwierdzone pieczątką Klubu i podpisane przez osoby uprawnione w  Klubie do dokonywania zgłoszeń na zawody (z podaniem nr telef. kontaktowego osoby uprawnionej); zgłoszenia przesłane e-mail z podaniem nazwy Klubu i nazwiska osoby uprawnionej w Klubie do dokonywania zgłoszeń, będą traktowane jako wypełniające warunki zgłoszenia.  

 

6. UCZESTNICY ZAWODÓW: wszystkie kategorie  wiekowe (bez kucy) :

 

 • HPO – wg Regulaminu HPO
 • OTWARTE : WZJ Region III – Opolski, Śląski, Świętokrzyski, Małopolski, Podkarpacki i zaproszeni Goście 

 

7. WARUNKI TECHCZNICZNE: hala 25 x 60m i rozprężalnia na hali  - podłoże piaskowo-trocinowe.

 

8. STAJNIA:  Opłata za boks 40 zł/dzień, stanowisko 25zł/dzień . Rezerwacja w kolejności zgłoszeń bezpośrednio u Kierownika Klubu Pana Jerzego Mazura (tel. 457-2331 lub 0609/733385) - ilość miejsc ograniczona.

 

9. OPŁATY:

 • organizacyjna : 30 zł od konia
 • startowa : nie pobiera się

9.1. Każda zmiana zapisów w listach startowych w dniu zawodów - opłata dodatkowa w wysok. 10 zł 

9.2. Zgłoszenia po terminie zgłoszeń imiennych ostatecznych – nie będą przyjmowane.

9.3. Kaucja za numer startowy konia (zwrotna) – 5 zł

10. ODPRAWA TECHNICZNA: 5.03.2005  godz. 9,00  z okazaniem numeru startowego konia pobranego w biurze zawodów, konie bez numeru startowego nie będą dopuszczone do konkursu przez Komisję Sędziowską. Kolejność startów na listach startowych – ustalana losowo przez obsługę komputerową zawodów (nie dotyczy HPO).

 

11. DOKUMENTACJA, WARUNKI WETERYNARYJNE:  wg przepisów PZJ; zawodnicy OZJ – wg Przepisów OZJ. Dokumenty koni  potwierdzające badania, szczepienia ochronne należy okazać w biurze zawodów przed ich rozładunkiem.

 

12. NAGRODY:

12.1. Konkursy 1-9  flot’s dla koni

12.2. Konkursy 10-11 Wg Regulaminu HPO

13. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH:

13.1. Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń - zaleca natomiast ubezpieczenie ekip od NW, koni od OC

Organizator nie zapewnia zakwaterowania dla uczestników zawodów. 

14. PROGRAM ZAWODÓW:

5.03.05r. SOBOTA Godz. 10.00    Konkursy  :

Nr 1. Klasy LL  dokładności bez rozgrywki  (art.238.1.1.) 

Nr 2. Klasy L dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1.)

§      Seria A - Juniorów 

§      Seria B - Seniorów 

Nr 3. Klasy P  Zwykły (art. 238.2.1.)    

Nr 4. Klasy N  zwykły  z jedną rozgrywką na tej samej wysokości (art. 238.2.2.)

Nr 5. Klasy N  o wzrastającym stopniu trudności z Jockerem  art.269 pkt. 1, 2, 3 (zwykły), 5

6.03.05r. NIEDZIELA Godz. 10.00    Konkursy  :

Nr 6. Klasy LL  dokładności bez rozgrywki  (art.238.1.1.) 

Nr 7. Klasy L dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1.)

§      Seria A - Juniorów 

§      Seria B - Seniorów 

Nr 8. Klasy P  Zwykły (art. 238.2.1.)    

Nr 9. Klasy N  o wzrastającym stopniu trudności z Jockerem  art.269 pkt. 1, 2, 3 (zwykły), 5

Nr 10. Klasy P/N  dwunawrotowy FINAŁ HPO  JUNIORÓW (wg Regulaminu HPO)

§      I nawrót   art.273/2.1, 3.3.(dokładności nie na czas), 4.3.

§      II nawrót   art art..273/2.1, 3.3.(zwykły na czas), 4.3.

Nr 11. Klasy N (120/125) dwunawrotowy FINAŁ HPO SENIORÓW (wg Regul. HPO)

§      I nawrót   art.273/2.1, 3.3.(dokładności nie na czas), 4.3.

§      II nawrót   art art..273/2.1, 3.3.(zwykły na czas), 4.3.

 

15. OSOBY OFICJALNE:

 1. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej  - Włodzimierz Gajda Lic. B1
 2. Sędzia WZJ – Małgorzata Skok Lic.B2.
 3. Sędzia Członek Komisji  Sędziowskiej – Lidia Twardowska-Gajda Lic. B3. 
 4. Sędzia Członek Komisji  Sędziowskiej - Małgorzata Żółtańska Lic. B3. 
 5. Sędzia Członek Komisji  Sędziowskiej – Ryszard Jóźwicki Lic. B3. 
 6. Gospodarz Toru  - Marek Marczak Lic. BGT1
 7. Lekarz Wet. ……………………………………
 8. Dyrektor Zawodów – Andrzej Marchewicz (0601/940056)
 9. Kierownik Klubu – Jerzy Mazur (tel. 457-2331 lub 0609/733385)

16. PROPOZYCJE ZATWIERDZONE: przez OZJ.

 

17. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

Prosimy o adresy e-mail Klubów , Kierowników Ekip, Trenerów - na adres  ums_s@op.pl lub biuro@ostroga.opole.pl 

Opracował :                                                                 
Członek Zarządu d/s  Sportowych                           
Stefan Kabała


Zatwierdził:
Prezes Zarządu LKJ „Ostroga”
Andrzej Marchewicz (601/940056)