Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Szkółka jeździecka

Szkółka jeździecka ułatwi pierwszy kontakt z koniem a także pozwoli odpowiedzieć na pytanie,
czy nauka jeździectwa i jazda konna jest tym zajęciem, dla którego warto poświęcić czas. 

 

Szkółka jeździecka
to ograniczone w czasie (8 jazd po 45 min.) wstępne szkolenie jeździeckie według określonego programu zgodnego z elementami szkolenia podstawowego klasycznej nauki jazdy konnej.

 

Uczestnicy
Do szkółki może zapisać się każdy pragnący uczyć się jazdy konnej. Nikt natomiast tego etapu nauki nie może pominąć bez udokumentowania zdobycia podstaw jeździeckich w innym ośrodku bądź też bez potwierdzenia umiejętności przez instruktora klubowego.
Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie oświadczenia lub zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jazdy konnej (z podanym terminem jego ważności). Niepełnoletni (do 18 roku życia) zobowiązani są okazać zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych (na druku Klubu).


 

Kadra szkoleniowa
Naukę prowadzą instruktorzy szkolenia podstawowego.

 

Egzamin końcowy
Szkółka kończy się egzaminem z teorii i praktyki, zdawanym przed Klubową Komisją Egzaminacyjną, oraz wręczeniem jeźdźcowi świadectwa.

 

Konie
Szkolenie prowadzone jest na koniach będących własnością Klubu lub będących w jego użytkowaniu.

 

Zobacz:
Szkółka jeździecka - zapisy - nabór ciągły, prosimy o kontakt z instruktorami.
 

Etapy nauki