Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Oferta

Potrzebny hipoterapeuta w LKJ Ostroga Opole

LKJ Ostroga Opole podejmie współpracę z hipoterapeutą od 1.06.2018. Kontakt: Lidia Twardowska-Gajda, tel. 607325936

Zastępstwa w prowadzeniu jazd za instruktora Ryszarda Jóźwickiego - od 23.04.2018 r. do 13.05.2018 włącznie

Poniedziałek, godz. 16, 17 - instr, Agnieszka Cieślak, tel. 604907557
Wtorek, godz. 16, 17 - instr, Lidia Twardowska-Gajda, tel. 607325936

Sobota, godz. 9, 10 - instr. Agnieszka Cieślak

Niedziela, godz. 9, 10 - instr. Lidia Twardowska-Gajda

Na zajęcia należy umawiać się telefonicznie z jedniodniowym wyprzedzeniem (wystarczy sms o treści: potwierdzam swój udział w zajęciach w dniu ... na godz. ..., podpis)

Składki członkowskie - obowiązek statutowy. Skreślenia

Przypominam, że zgodnie z § 17 pkt 2.2) wszyscy członkowie zwyczajni LKJ "Ostroga" są zobowiązani regularnie opłacać składki członkowskie. Jednocześnie informuę, że osobom zalegającym z bieżącym opłacaniem składek nie przysługują żadne przywileje (niższe opłaty za starty w zawodach, niższe ceny za jazdy, inne) (decyzja z 9.05.2011).


Informuję jednocześnie, że osoby zalegające ze składkami ponad 1/2 roku zostaną przedstawione Zarządowi do skreślenia z listy członków LKJ "Ostroga".
Lidia Twardowska-Gajda
Prezes LKJ Ostroga Opole

Zawodnicy w barwach LKJ Ostroga - komunikat

Zapraszam zawodników reprezentujących barwy LKJ Ostroga na spotkanie 14.04.2018 o godz. 16 (po zakończeniu zawodów odbywających się tego dnia w "Ostrodze"). Spotkanie dotyczy zadania realizowanego ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.

Lidia Twardowska-Gajda
Prezes LKJ Ostroga Opole

 

Biuro księgowe - nowe godziny pracy

Od 1.03.2018 r. biuro księgowe czynne jest w środy w godz. 10.30-18.30.

Księgowa - Małgorzata Rzepka
sekretariat@ostroga.opole.pl

tel. 77 457 23 31 w godzinach pracy.